PLUS ESSE, QUAM SIMULTATUR

        MERE AT VÆRE END AT SYNES

     - Motto Jægerkorpset 

 

 

 

 

 

 

 

 

DET HANDLER IKKE OM AT TURDE. DET HANDLER OM AT HAVE LYST 

- Jørn Utzon